Puhelumäärät nousevat, laatu pysyy korkeana: Luona tuottaa Päivystysapu 116117 -palvelua Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä sijaitseva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) oli yksi ensimmäisiä Päivystysapu 116117 -numeroa pilotoivista yksiköistä Suomessa. Yhteistyö Luonan kanssa alkoi loppuvuodesta 2017, ja jatkui myös varsinaisen pilottihankkeen päätyttyä.

Luona on Suomen kokenein puhelimessa tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin tuottaja. Sen kolme yhteyskeskusta palvelevat yli kahta miljoonaa Suomessa asuvaa ihmistä.

”Meillä vastataan yhteydenottoihin Helsingissä, Oulussa ja Rovaniemellä, siksi pystymme joustavasti mukautumaan myös ruuhkahuippuihin. Puhelimeen vastaavilla sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla on keskimäärin 13 vuotta alan työkokemusta”, Luonan arviointi- ja integraatiopalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Kati Federley sanoo.

Päivystysapu 116117 -numeroon soittajista kymmenen prosenttia ohjataan päivystykseen

Päivystysapuun soittaneista noin kymmenen prosenttia saa ohjeen hakeutua Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystykseen. Omalle terveysasemalle ohjataan noin viidennes soittajista ja hätänumeroon ohjataan soittamaan noin viisi prosenttia soittajista.

Soitto Päivystysapuun ennen sairaalaan lähtöä auttaa myös hoitavaa henkilökuntaa, sillä tehdyn esiselvityksen ja siitä järjestelmään kirjattujen tietojen perusteella fyysisen hoidon aloittaminen nopeutuu.

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ylilääkärin Tero Martikaisen mukaan päivystyspoliklinikan kävijämäärät ovat hieman laskeneet, kun kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat ovat saaneet muun muassa palvelun kautta kotihoito-ohjeita tai heidät on pystytty ohjaamaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.

”Päivystysapu 116117-numeron palvelun aloituksen jälkeen päivystyspoliklinikan kävijämäärät ovat olleet noin 2 prosenttia alhaisemmat kuin aiemmin. Ruuhkia toki on edelleen, ja ruuhkahuippujen taltuttamiseen tarvitsemme myös muita keinoja”, ylilääkäri Tero Martikainen sanoo.

Päivystysapu-palvelulla on Luonan Kati Federleyn mukaan tärkeä rooli myös niille soittajille, joiden tilanne arvioidaan kiireettömäksi:

”Monelle saattaa olla helpottavaa tietää, ettei esimerkiksi sairaan lapsen kanssa tarvitse yöllä lähteä päivystykseen. Huolestunut vanhempi arvostaa ammattilaisen ohjetta jäädä kotihoitoon aamuun saakka, ja tietoa siitä, että hieman kiireettömämpi hoito riittää. Näin kaikki voittavat”, Luonan Kati Federley toteaa.

Luvut kertovat: kysyntää matalan kynnyksen neuvonnalle löytyy

Pohjois-Savossa 116117-palvelusta on tiedotettu aktiivisesti, ja palvelu tulee pikkuhiljaa yhä tutummaksi alueen asukkaille. Puheluiden määrä on jatkuvasti kasvussa. Tämän vuoden huhtikuussa palveluun soitettiin yli tuhat puhelua enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna.

Vuonna 2018 puheluja tuli yhteensä noin 44 600 kappaletta, ja vastausprosentti oli 82. Edelliseen vuoteen verrattuna soittojen määrä kasvoi 39 prosenttia.

Vastattuja puheluita taas oli 35 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna, eli vastausprosentti on pysynyt hyvällä tasolla, vaikka puhelumäärät ovat huomattavasti kasvaneet.

Palvelun vastausajat ovat pysyneet kohtuullisina, vaikka puhelumäärät ovat kasvaneet noin 39 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Epidemiakaudet työllistävät hoidon tarpeen arvioinnissa

Luonan lääketieteellinen johtaja Lisbeth Forsman-Grönholm kertoo, että Päivystysapu-numeroon soittavien ihmisten soiton aiheet vaihtelevat vuosittain, mutta vaihtelu on melko pientä ja saattaa liittyä myös erilaisten epidemioiden vaihtelevaan esiintymiseen alueella.

Forsman-Grönholmin mukaan soittajat ovat olleet palveluun pääosin tyytyväisiä, ja yleisö on löytänyt palvelun matalan kynnyksen kanavana selvitellä hoidon tarvetta erilaisiin terveysongelmiinsa.

Luona mittaa palvelun laadun toteutumista jatkuvasti ja raportoi siitä muun muassa vastuullisuuskatsauksessaan vuosittain.

Vuodesta 2003 kertynyt kokemus auttaa Luonaa suunnittelemaan palvelun järjestämistä:

”Suurimpia haasteita hoidon tarpeen arvioinnin puhelinpalvelun tuotannossa on palvelun laadun ja saatavuuden varmistaminen. Laatua ja hyvää palvelutasoa saadaan meidän mielestämme vain riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä”, Forsman-Grönholm sanoo.

Resurssien lisäksi riittävä soittojen volyymi on merkittäviä tekijä palvelutason ylläpidossa. Riittävän volyymin varmistaa yli kahden miljoonan Suomessa asuvan ihmisen väestöpohja Luonan tuottamille puhelinpalveluille. Lisäksi eri paikkakunnilla toimiminen helpottaa osaavan henkilökunnan rekrytointia.


Mikä on Päivystysapu 116117?

 • Päivystysapu 116117 palvelee ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.
 • Se on maksuton palvelu ja tarkoitettu kiireellisiin, ei-hätätilanteisiin, kun soittajan oma terveysasema on suljettu. Päivystysavusta ei voi tiedustella sairaalassa olevan omaisen vointia tai kysyä laboratoriovastauksia eikä varata tai peruuttaa aikoja.
 • Päivystysapu 116 117 tarjoaa asukkaille päivystyksellistä ohjausta ja neuvontaa puhelimitse sekä verkossa. Se täydentää hätäkeskuksen ja ensihoitopalvelun toimintaa.
 • Päivystysapu 116 117 on alueellisesti järjestettävä palvelu. Se noudattaa valtakunnallisesti yhtenäisiä kriteerejä.
 • Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan palvelun tavoitteena on parantaa asukkaiden saamaa palvelua sekä vähentää päivystyskäyntejä ja ensihoidon tehtävämääriä. Tavoitteena on myös ohjata hätänumeroon kuulumattomat puhelut oikeaan paikkaan.
 • Tavoitteena on, että tämän vuoden aikana Manner-Suomessa on käytössä yksi päivystyksellinen puhelinnumero 116 117.
 • Luona on Suomen kokenein yksityinen hoidon tarpeen arvioinnin puhelinpalvelun tuottaja ja on tuottanut palvelua vuodesta 2003.
 • Luonalla on kolme yhteyskeskusta (Helsinki, Oulu ja Rovaniemi) ja ne palvelevat yli 2:a miljoonaa Suomessa asuvaa ihmistä.
 • Luonalla hoidon tarpeen arvioinnissa työskentelee kokeneita sairaanhoitajia. Alan työkokemusta heillä on keskimäärin 13 vuotta.
 • Luona tuottaa Päivystysapu-puhelinpalvelua Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ulkoistettu palvelu säästi Nordic Healthcare Groupin selvityksen mukaan kuntien rahaa vuosittain lähes 600 000 euroa verrattuna tilanteeseen, jolloin sairaanhoitopiiri tuotti itse palvelun. Tiedot käyvät ilmi Nordic Healthcare Groupin raportista Luona Arviointi -palvelun vaikutuksia Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 2014-2016.

Lähteet: Luona ja Sosiaali- ja terveysministeriö

Asiakaspalautteita Luonan 116117 Päivystysapu -palveluun soittaneilta:

 • ”Hoitaja antoi minulle rauhallisesti ohjeet, joiden mukaan oli helppo toimia ja sain avun”
 • ”Jäi turvallinen olo keskustelun jälkeen!”
 • ”Hoitaja puhelimessa ohjeisti selkeästi ja asiantuntevasti, antoi selkeät ja napakat ohjeet, ei jäänyt epäselvyyttä.”
 • ”Soitin iäkkään äitini tilanteesta. Hänelle kehotettiin kutsumaan ambulanssi tarkastuskäynnille. Ohjeistus oli selkeä ja ystävällinen. Saimme tarvittavan avun, kiitos!”

Lisätietoja:

Seppo Kariniemi, seppo.kariniemi@luona.fi, puh. 050 400 8996

Lataa tutkimuksemme yli 65-vuotiaiden soitoista Luonan hoidon tarpeen arvioinnin puhelimeen.

Kuopion yliopistollisen sairaalan palvelukeskus Akuutin johtaja ja ylilääkäri Jouni Kurola kertoo yhteistyöstä Luonan kanssa: ”Luona toteuttaa meille sitä visiota, että oikea potilas on oikeaan aikaan oikeassa paikassa” Katso video.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?