Tunneäly suojelee uupumiselta

Väitän, että tunneäly on palveluyhteiskunnan työntekijöiden tärkein taito. Hyvä tunteiden hallinta ja niiden ymmärtäminen on muodostunut osaksi ammattitaitoa. Tunnetaitoja korostetaan myös työpaikkailmoituksissa. Usein näkee yritysten hakevan henkilöä, jolla on ”asiakaslähtöinen työote, hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä stressinsietokyky ja jolla pysyy hymy huulissa kiireenkin keskellä”.

Tunneosaaminen eli tunneäly kuvastaa kykyä havaita ja ymmärtää tunteita, kykyä soveltaa tunteisiin liittyvää tietoa ongelmanratkaisussa ja kykyä hallita tunteita ja siten omaa käytöstään. Tunneälykäs työntekijä suoriutuu hommistaan paremmin, sillä hän hallitsee oikeanlaiset kommunikaatiotaidot, on hienotunteisempi muita kohtaan ja osaa asettua heidän asemaansa. Hän osaa rauhoittua ja palautua nopeammin stressaavista ja haastavista tilanteista. Tunneälytaitojen sanotaan siksi olevan kaikkein tärkein ominaisuus ihmissuhdetöissä.

Meillä Luonan toimialalla on monenlaisia työtehtäviä, joissa tunneälyä ja tunneosaamista tarvitaan erityisen paljon. Vaikkapa vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät joutuvat kohtaamaan hyvin haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita. Myös esimerkiksi asunnottomien sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluu kuunnella, olla empaattisesti läsnä ja tukea asiakasta omassa elämänhallinnassa. Tässä onnistuminen tarkoittaa asiakkaiden tunteiden tunnistamista, ymmärtämistä ja niiden hallitsemista. Onko asiakas ahdistunut, peloissaan, vihainen tai allapäin? Luonalainen työntekijä kohtaa päivittäin laajan kirjon asiakkaiden tunteita. Tämän takia osaksi ammatillisuutta muodostuu kyky hallita omia tunteitaan ja etenkin kyky luopua negatiivisista tunteista.

Sosiaali- ja terveysalan työ on henkisesti kuormittavaa ihmissuhdetyötä. Tutkin itse HR-alan pro gradu -työssäni tunneälyä ja sen yhteyttä juuri sen tyyppiseen tunnetyöhän, mitä monet luonalaiset tekevät. Yksi tärkeä havaintoni oli, että tunneäly jo itsessään suojaa työntekijää stressiltä. Työn aiheuttamaa psyykkistä kuormittavuutta voidaankin estää parantamalla työntekijöiden tunneälytaitoja.

Oman hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että tunteet eivät saa ylivaltaa työtilanteissa. On tärkeää osata tunnistaa tunteita, ja kehittää kykyä hallita niitä. Ensimmäinen askel tähän on itsetuntemuksen kasvattaminen. Hyvällä itsetuntemuksella voi oppia havainnoimaan sitä, miten tunteet syntyvät ja muotoutuvat sekä miten tunteet vaikuttavat itseemme.

Vaativan ja kuormittavan työn vuoksi luonalaiset saavat säännöllistä työnohjausta, joka auttaa tunteiden käsittelyssä. Työnohjauksen avulla tuetaan ja arvioidaan omaa ammatillisuutta. Työnohjauksen avulla voi oppia tunnistamaan, millaisissa tilanteissa tietyt tunteet syntyvät ja kuinka näitä voi oppia hallitsemaan. Keskeisintä työnohjauksessa on ymmärtää miten aiemmassa tilanteessa on tietyn tunteen vallassa toiminut ja mitä työvälineitä, henkilön omia voimavaroja voidaan ottaa lisänä kokeiluun kun seuraavan kerran kohtaa samanlaisen tilanteen. Omien tunteiden tiedostaminen ja hallitseminen auttaa kohtaamaan aidosti toisen ihmisen ja ymmärtämään hänen tuntemuksiaan.

Kirjoittaja: Julia Larkka työskentelee Luonalla henkilöstöasioiden ja rekrytoinnin parissa. Hänen pro gradu -työnsä käsitteli sitä, kuinka tunneäly suojelee tunnetyöntekijää uupumiselta. Se voitti Henry ry:n parhaan henkilöstöjohtamista käsittelevän pro gradun palkinnon vuonna 2014.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?