Vaikuttamismahdollisuudet ja osallistava johtaminen nostavat työtyytyväisyyttä sote-alalla

Julia Larkka työskentelee Luonassa henkilöstöasioiden parissa. Hänen mukaansa sote-alan osaajat haluaisivat vaikuttaa enemmän omaan työhönsä. Tätä tukevat Larkan omat kokemukset sekä aiemmat tutkimustulokset.  Vähäiset vaikutusmahdollisuudet eivät sitouta ihmisiä työyhteisöihinsä tai työnantajaan. Työtyytyväisyyden luomiseen tarvitaan monia asioita, mutta edelläkävijäorganisaatiot taitavat systemaattisen kehittämisen.

Työhyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä puhutaan sote-alalla paljon, ja valitettavan usein kielteisten asioiden kautta: ihmiset ovat uupuneita tai työtä on liikaa. Mikä työtyytyväisyyden kehittämisessä sote-alalla oikein mättää?

Viimeisin sairaanhoitajatyöolobarometri (2016) osoittaa, että sote-alalla ei olla tyytyväisiä osallistavaan johtamiseen ja palkitsemisjärjestelmään. Nuoret sairaanhoitajat (26-35 -vuotiaat) kokevat lisäksi, että työhyvinvointia tukevaa toimintaa ei ole riittävästi.

Larkan mukaan työn mielekkyys ja imu syntyy siitä, että ihminen saa olla kehittämässä omaa tekemistään samalla kun tekee työtä, jolla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Julia Larkka neuvoo hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä siis osallistamaan työntekijöitä rohkeasti mukaan.

– Osallista, anna ihmisten vaikuttaa ja tuoda asiantuntijuuttaan esiin! Ota kaikki mukaan yrityksen kehittämiseen. Työntekijöilläsi on paras tieto siitä, mikä kentällä on tilanne. Työntekijät viihtyvät työssään paremmin ja sitoutuvat muutoksiin, kun saavat olla itse mukana suunnittelemassa ja kehittämässä työtään.

Lisäksi hän kehottaa luomaan rakenteet työtyytyväisyyteen liittyvien asioiden käsittelylle, siis esimerkiksi säännölliset keskustelut tai kokoontumiset aiheeseen liittyen.

– Lopulta kyse on toimintakulttuurin muutoksesta, eikä se tapahdu hetkessä. Kulttuuria pitää aktiivisesti kehittää. Yrityksen arvotkin ohjaavat tätä työtä. Luonan arvoista ”rohkeus” tarkoittaa myös sitä, että kaikki saavat osallistua, Julia Larkka sanoo.

Työviihtyvyys ei ole vain työnantajan vastuulla, mutta organisaatio luo puitteet työlle. Jokainen työntekijä vastaa osaltaan itse omasta viihtymisestään töissä, esimerkiksi ottamalla vastuun siitä, millaista ilmapiiriä luo omalla käytöksellään tai miten pitää huolta omasta kehittymisestä ja hyvinvoinnista.

– Niin, tämä on kaksisuuntainen juttu. Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu tietyistä asioista. Jokainen on vastuussa siitä, että hyödyntää tarjottuja mahdollisuuksia, sekä antaa konkreettisia parannusehdotuksia, silloin jos asiat eivät ole hyvin. Saamme usein rekrytointitilanteissa palautetta, että vaikuttamismahdollisuudet ja yritysvastuu ovat niitä asioita, jotka painavat päätöksenteossa, kun työntekijät valitsevat uutta työnantajaa. Heitä kiinnostaa esimerkiksi Luonassa toimiva strategialähettiläsohjelma, jossa luonalaisten keskuudestaan valitsemat strategialähettiläät pääsevät mukaan yrityksen strategityöhön.

Julia Larkan mukaan myös johtamisella on iso merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa. Luonassa tätä on kehitetty tietoisesti.

– Kuvailisin Luonan johtamistyyliä ketteräksi ja valmentavaksi. Uskomme, että luonalaiset haluavat olla aktiivisia, hakevat ratkaisuja ja ehdottavat niitä esimiehille ja tiimeille. Jos työntekijöiden viihtyvyyteen ei kiinnitetä huomioita, työnantaja ei pysty sitouttamaan osaajiaan ja he äänestävät jaloillaan. Kun ihmisiä johdetaan hyvin, vaikutukset heijastelevat positiivisesti myös asiakastyöhön.

Syksyllä 2015 Luonaan tullut Julia Larkka työskentelee Luonan henkilöstötiimissä, osallistuen esimerkiksi rekrytointeihin, työnantajamielikuvan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä erilaisiin kehityshankkeisiin. HR-ala kiehtoo Juliaa, sillä siinä pääsee vaikuttamaan koko organisaation toimintaan. ”Työviihtyvyys minulle tarkoittaa mahdollisuutta itse tuunata työ hieman oman näköiseksi, mahdollisuus työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja tehdä merkityksellisiä asioita itselle sekä muille.”


Työpaikan hyvä henki ja ammatillinen intohimo puhuttaa Luona AfterWork -tapahtumassa 15.1.2019

Oletko sote-alan ammattilainen ja kiinnostuit Julian ajatuksista? Lisää oivaltavia näkökulmia aiheeseen saat Luona Afterwork -tapahtumassa tammikuussa. Tule mukaan kuulemaan muun muassa Ben Furmanin puheenvuoro työssä viihtymisestä ja vaihtamaan ajatuksia alan kollegoiden kanssa. Saat uusia ideoita ja konkreettisia työkaluja hyvän hengen luomiseen työyhteisössäsi.

Ilmoittaudu mukaan Luona Afterwork:iin! Paikkoja on rajoitetusti.

Luona Afterwork | Ben Furman & työviihtyvyydestä huolehtiminen

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?