Artturi Pitkälä

Sosiaaliohjaajan työ on tiivistä yhteistyötä eri ihmisten kanssa

Mitä vastuualueellesi kuuluu Luonalla?

Työskentelen Luonalla niin sanottujen kotiin vietävien palveluiden parissa. Perustyönkuvaani kuuluu niiden ihmisten auttaminen, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet asunnottomiksi tai ovat asunnottomuusuhan alla. Tehtäväni on tukea asiakkaitamme elämänhallinnassa, jotta nämä ihmiset voisivat saada pysyvän vuokra-asunnon. Työni pitää siis sisällään paljon neuvontaa ja ohjausta sekä tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Olemme tiiminä saaneet todella hyvää palautetta loppu- ja tilaaja-asiakkailta. Mielestäni voi sanoa, että olemme lunastaneet oman paikkamme sote-maailmassa.

 

Mitä muita erityisvastuita sinulla on?

Toimin Luonalla sekä työsuojeluvaltuutettuna että strategialähettiläänä. Olen luonteeltani utelias ja innokas oppimaan uusia asioita. Pidän työelämässä tärkeänä sitä, että oma työnkuva joustaa ja että saan kokeilla erilaisia juttuja oman työni puitteissa. Sekä työsuojeluvaltuutettuna että strategialähettiläänä olen päässyt näkemään Luonan toimintaa laajemmin ja saanut tehdä yhteistyötä eri ihmisten kanssa.

Strategialähettiläät ovat Luonan työntekijöitä, jotka osallistuvat yrityksen strategian tekemiseen ja jalkauttamiseen. Strategialähettiläisyys on hyvä tapa käydä vuoropuhelua henkilökunnan ja johdon kanssa siitä, millainen Luonan tulisi olla ja mihin suuntaan sen pitäisi mennä. Luonalla strategiaa ei siis johdeta perinteisesti ylhäältä alas. Mielestäni strategialähettiläisyys on ollut vahvasti vaikuttamassa siihen, että puhumme täällä #luonaotteesta, kun kuvailemme työtapaamme. (Lue lisää strategialähettilyydestä)

 

Miten tämä mainitsemasi #luonaote näkyy omassa työssäsi?

#luonaote näkyy siinä, että luotetaan ja uskotaan työntekijöihin ja annetaan heidän tehdä työnsä omalla tavallaan, kunhan tavoitteet saavutetaan. Koen, että saan tilaa hengittää ja olla oma itseni. Työssäni on tietynlainen väljyys.

 

Millainen Luona on työnantajana?

Tulin alun perin Luonalle töihin, koska halusin yritykseen, jossa sosiaalialan töitä uskalletaan tehdä rohkeasti uudella tavalla. Tästä esimerkkinä digitalisaation hyödyntäminen asiakkaiden etätapaamisissa ja kotiin vietävä päihdekuntoutus. Kokeilemme rohkeasti uusia asioita.

 

Mistä saat innokkuuden ja energian kaikkeen tekemiseesi?

Uteliaisuus, itsensä kehittäminen ja jatkuva oppiminen ovat tärkeitä asioita minulle. Mietin koko ajan, mitä voisin oppia seuraavaksi. Tavoitteenani on luoda laaja ammatillinen osaaminen itselleni ilman, että esimerkiksi koulutukseni rajoittaisi sitä millaista työtä voin tehdä. Ehkä tässäkin kohtaa oma rohkeus on se, mikä ratkaisee. Olen itse kiinnostunut yrittäjyydestä ja liiketoiminnan johtamisesta. Näistä olen saanut kokemusta oman yritykseni FØG handmaden perustamisen kautta.

Kuka olen?

NimiArtturi Pitkälä KoulutusSosionomi (AMK) HarrastuksetSkeittaus, valokuvaus, nahkatöiden valmistaminen ja oman yrityksen FØG handmaden pyörittäminen

Luitko jo nämä?

Tilaa uutiskirje